Những điều quan trọng phải làm trước khi bán điện thoại cũ

Nếu muốn bán hoặc tặng lại “dế yêu” của mình cho bất cứ người nào khác, bạn nên nhớ phải thực hiện những việc làm quan trọng như sau: Xoá toàn bộ dữ liệu ở máy cũ Đây là một hành động quan trọng để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn không bị […]